You are in : Homepage > Rondleidingen in het Frans > Rondleiding langs het Gallo-Romeinse erfgoed

Rondleiding langs het Gallo-Romeinse erfgoed

Van april tot oktober, elke eerste zondag van de maand, om 15 uur.

Van april tot oktober, elke eerste zondag van de maand, nemen onze gidsen u mee op ontdekkingstocht naar de Gallo-Romeinse arena uit de Ie eeuw, die gewoonlijk gesloten is voor het publiek. De half opgegraven arena van Senlis vormt een unieke site in Picardië.

De arena is gebouwd in de 1e eeuw na Chr. Zo'n 8000 toeschouwers konden hier plaatsnemen om gevechten tussen gladiatoren en wilde beesten, gevechten tussen beesten onderling (bestiarii) of jachtspektakels (venationes) bij te wonen.

Begin Ve eeuw worden gladiatorengevechten verboden (Edict van Honorius) en maken plaats voor concerten, theater en pantomimespel.

In de VIe eeuw wordt de arena aan zijn lot overgelaten. Na vervolgens als steengroeve en afvalstortplaats gebruikt te zijn, raakt hij uiteindelijk geheel overwoekerd en in de vergetelheid tot hij in 1865 herontdekt wordt door Felix Vernois, lid en oprichter van de 'Société d'Histoire et d'Archéologie van Senlis' .

De rondleiding wordt vervolgd in de stad, met de Gallo-Romeinse verdedigingsmuur uit de IIIe eeuw, gebouwd om de stad tegen invallen te beschermen en waarvan het grootste deel nog overeind staat.

Tot slot een bezoek aan het Museum voor Kunst en Archeologie: de overblijfselen van een IIe eeuwse woonomgeving, de basis van de IIIe eeuwse stadsmuur, alsmede de Gallo-Romeinse archeologische collectie (bronzen voetstuk ter ere van keizer Claudius, Ie eeuw; uitzonderlijke serie ex-voto's uit de tempel van het bos van Halatte).

Praktische informatie :

Vertrek en tickets op het VVV-kantoor.
Reserveren op 0033 3 44 53 06 40 of
Tarieven : € 9, tot 16 jaar en 60-plus € 7.

 

Les arènes semi-excavées de Senlis (Ier siècle) constituent un site unique en Picardie, et pouvaient contenir environ 8 000 spectateurs.

Add to my roadmap

  • Page top